Ukrainian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Vietnamese Welsh Yiddish

№5-6 (26) 2017

УДК 614.88–048.78

Пірникоза А. В., Скоробогач С. М.

Інформація про авторів:
КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Вінниця, Україна


Актуальною проблемою в Україні є вдосконалення служби екстреної медичної допомоги (ЕМД). Удосконалення ЕМД – це не тільки технічне переоснащення, забезпечення сучасними засобами зв’язку, аеромобільною евакуацією тощо, це насамперед формування нового виду ментальності медичного працівника, для якого головною метою стає врятування життя людини, формування виїзної бригади як колективу однодумців із чітким розподілом ролей у процедурі надання медичної допомоги відповідно до прийнятих медико-технологічних стандартів, максимально ергономічне облаштування автомобіля ЕМД й медичного майна, щоб жодна секунда не була втрачена під час рятування життя людини. Для того щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій на викликах, потрібно постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

На виконання закону України «Про екстрену медичну допомогу», згідно з Комплексним планом КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», з метою удосконалення системи надання екстреної медичної допомоги населенню Вінницької області з 16 по 18 серпня 2017 року в селі Городище Літинського району на базі оздоровчого дитячого закладу «Казкова долина» пройшов ІІ Вінницький обласний чемпіонат бригад ЕМД «Літинський медичний марафон» та науково-практична конференція «Актуальні аспекти надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах».

Благословення захід отримав від Протоієрея Української православної церкви Київського патріархату отця Андрія.

На відкритті чемпіонату виступив голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Він зауважив, що з обласного бюджету виділено 6 млн грн для завершення до кінця року підключення віддалених районів області до центральної оперативної диспетчерської, що дасть можливість надання якісної, своєчасної, доступної екстреної медичної допомоги населенню області. Також він передав у подарунок відділенню виїзної консультативної медичної допомоги Центру ЕМД гастроскоп вартістю 500 тис. грн, придбаний за бюджетні кошти.

n26s10 fig1

n26s10 fig2

n26s10 fig3

Директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації Людмила Грабович зазначила, що за підтримки обласної державної адміністрації на черзі придбання бронхоскопа, дефібриляторів та електрокардіографів. З порядку денного не знімається й питання оновлення автопарку санітарних автомобілів.

 

Чепел Т. А.


Информация об авторе:
Городская больница, г. Дирборн, США


ПАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Многоформная эритема (МФЭ) — это заболевание с большим диапазоном клинических симптомов – от банальных кожных проявлений до тяжелого, иногда смертельного мультисистемного поражения. Тканевая реакция при этом весьма вариабельна, но гистологические изменения достаточно характерны, что позволяет дифференцировать МФЭ от других заболеваний, сопровождающихся эритематозными и везикулобуллезными высыпаниями на коже. Гистопатологические изменения при МФЭ были описаны Bedi T. R., Pinkus H. Буллезные элементы располагаются субэпидермально, часто отмечается некроз эпидермальных клеток. Дерма обычно отечна, а вокруг капилляров и венул в верхней части дермы часто имеет место лимфоцитарная инфильтрация. Многоформная эритема является реакцией гиперсенситивности, провоцируемой многими агентами и состояниями.

Последние данные свидетельствуют о важной роли циркулирующих иммунных комплексов в патогенезе МФЭ. Исследование кожных поражений при МФЭ методом прямой иммунофлюоресценции обнаруживает депозиты компонентов комплемента и иммуноглобулина в поверхностных кровеносных сосудах дермы или в дермальноэпидермальном соединении; в сыворотке крови больных с МФЭ выявляются иммунные комплексы.

Причиной МФЭ у детей обычно бывает инфекция, тогда как у взрослых заболевание чаще связано с применением лекарств и наличием злокачественных новообразований. Примерно у 50 % больных причину заболевания установить не удается. Во многих случаях МФЭ наблюдается в период эпидемий атипичной пневмонии, аденовирусной инфекции и гистоплазмоза.

Многоформная эритема может возникнуть в любом возрасте; у мужчин заболевание встречается вдвое чаше, чем у женшин, и особенно часто наблюдается весной и осенью. Морфология кожных поражений весьма вариабельна: они могут быть макулярными, уртикарными или везикулобуллезными. В типичных случаях кожное поражение начинается с эритематозных макул или волдырей, часто содержащих рассеянные петехии. В отличие от истинной крапивницы уртикарные поражения при МФЭ обычно не сопровождаются кожным зудом. Везикулобуллезные элементы развиваются центрально на месте предсуществующих макул, папул или волдырей. Волдыри на слизистых оболочках наблюдаются почти в 25 % случаев и порой представляют единственное проявление заболевания. Для поражения радужки при МФЭ характерно развитие эритематозных бляшек с тусклым центром и светло-красными краями, напоминающими глазок мишени («бычий глаз»).

Высыпания чаще бывают на тыльной поверхности кисти, на ладонях, подошвах и разгибательных поверхностях конечностей. Кожные поражения имеют вид убранного поля в течение 2–4 недель, а иногда и в течение многих месяцев (в редких случаях). Отдельные кожные поражения заживают через 7–10 дней без образования рубца, если только не происходит их вторичного инфицирования. Однако у темнокожих больных обычно наблюдается послевоспалительная гипер- или гипопигментация. В случае ассоциации МФЭ с вирусом простого герпеса ее обострения могут возникать через 5–7 дней после рецидива герпетической инфекции, а в случае медикаментозной МФЭ ее возобновление возможно при повторном воздействии данного препарата.

Для наиболее тяжелой буллезной формы МФЭ резервируется эпоним Стивенса – Джонсона. Ей нередко предшествует продромальный период с вариабельными симптомами (такими как лихорадка, общая слабость, миалгии и артралгии), вероятно, обусловленными предшествующим инфекционным заболеванием. Одновременное поражение кожи и слизистых оболочек имеет внезапное начало и сопровождается выраженными конституциональными симптомами и мультисистемной патологией. При этом поражаются слизистые поверхности губ, щек, неба, глаз, уретры, влагалища, носа и ануса. В тяжелых случаях вовлекается также слизистая выстилка глотки, трахеобронхиального дерева и пищевода. Поражение начинается с появления волдырей, после разрыва которых остаются полоски некротизированного сероватобелого эпителия и обнаженное основание с кровянистой корочкой. Из-за очень болезненного стоматита больные часто не в состоянии принимать пищу. Поражение глаз проявляется катаральным или гнойным конъюнктивитом, при этом на конъюнктиве иногда видны отдельные везикулы.

С синдромом Стивенса – Джонсона ассоциируются значительные осложнения и 5–10 % смертности. Обнаженная поверхность дермы чувствительна к вторичной бактериальной инфекции; в отсутствие лечения на таких участках развиваются рубцы. В отдельных случаях сходят ногти; баланит же приводит к спаянию крайней плоти с головкой полового члена, а вульвовагинит – к стенозу влагалища. В редких случаях возможно возникновение гематурии, тубулярного некроза в почках и прогрессирующей почечной недостаточности. Чаще имеют место значительные офтальмологические осложнения, включая изъязвление роговицы, передний увеит, панофтальмит, помутнение роговицы и слепоту.

 

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика включает следующее: мигрирующие анулярные эритемы, такие как центробежная анулярная эритема; токсические эритемы инфекционного или лекарственного происхождения; различные поражения кожи с образованием волдырей, такие как буллезный пемфигоид, пемфигус вульгарис и герпес беременных; кожные и генерализованные формы васкулита. Многоформная эритема наблюдается также в сочетании с узловатой эритемой и токсическим эпидермальным некролизом.

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Клинические признаки МФЭ обычно достаточно отчетливы, что позволяет поставить точный диагноз; в сомнительных же случаях производится биопсия кожи. Поскольку МФЭ является реакцией организма на определенное воздействие, необходимо проведение соответствующих исследований для выявления причинного фактора; следует отменить все лекарственные препараты, способные вызывать МФЭ. Вследствие некротизирующего поражения слизистых оболочек возможно развитие дыхательной недостаточности. Хотя почечные осложнения наблюдаются нечасто, осуществляется постоянный контроль функции почек. Больные с ограниченными кожными поражениями могут лечиться амбулаторно местными кортикостероидами. Больные же с тяжелым поражением слизистых оболочек требуют госпитализации, а нередко и введения внутривенных жидкостей в течение нескольких дней. Снятие боли при стоматите иногда достигается с помощью эликсира с дифенгидрамингидрохлоридом или вязкого лидокаина, который держат в полости рта 3–5 минут, а затем сплевывают. Вторичная инфекция требует применения соответствующих антибиотиков, а при поражении глаз необходима консультация офтальмолога. Вторичную инфекцию и дурной запах, исходящий от участков дермы, лишенных эпидермиса, можно предельно ослабить с помощью ванночек с перманганатом калия (1 : 10 000) или смазывания открытых участков 0,25 % раствором генцианового фиолетового. Системные кортикостероиды дают симптоматическое улучшение, однако их ценность в отношении влияния на длительность заболевания и его исход не доказана. В случае назначения кортикостероидов их начальная суточная доза должна быть эквивалентна 80–100 мг преднизона; дозу постепенно снижают в течение 3–4 недель, а затем препарат отменяют.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

  1. Bedi TR, Pinkus H. Histopathological spectrum of erythema multiforme. Br J Dermatol. 1976 Sep;95(3):243–50.
  2. Bianchine JR, Macaraeg PV Jr, Lasagna L, Azarnoff DL, Brunk SF, Hvidberg EF, Owen JA Jr. Drugs as etiologic factors in the Stevens–Johnson syndrome. Am J Med. 1968 Mar;44(3):390–405.
  3. Bluefarb SM, Szanto P: Erythema multiforme associated with acute renal tu¬bular necrosis. Arch Dermatol. 1965;92(4):367–72. DOI:10.1001/archderm.1965.01600160023005
  4. Comaish JS, Kerr DNS. Erythema multiforme and nephritis. Br Med J. 1961 Jul 8;2(5244):84–8.
  5. Imamura S, Yanase K, Taniguchi S, Ofuji S, Mangaoil L. Erythema multiforme: Demonstration of immune complexes in the sera and skin lesions. Br J Dermatol. 1980 Feb;102(2):161–6.
  6. Kazmierowski JA, Peizner DS, Wuepper KD. Herpes simplex antigen in immune complexes of patients with erythema multiforme. JAMA. 1982 May;247(18):2547–50.
  7. Shelly WB. Herpes simplex virus as a cause of erythema multiforme. JAMA. 1967;201(3):153–6. DOI:10.1001/jama.1967.03130030023005

Джерело: Неотложная медицинская помощь / пер.
с англ. ; под ред. Дж. Э. Тинтиналли, Р. Л. Кроума,
Э. Руиза. – М. : Медицина, 2001. – 1016 с. : ил. –
ISBN 5–225–00557–8, ISBN 0–07–001457–4.

Чепел Т. А.

Информация про автора:
Городская больница, г. Дирборн, США


Эксфолиативный дерматит (ЭД) — это заболевание, при котором большая часть кожи или вся кожа поражается чешуйчатым эритематозным дерматитом. Мужчины заболевают вдвое чаще женщин; не менее 75 % заболевших – лица старше 40 лет. Обширная воспалительная эксфолиация (шелушение кожи) часто сопровождается ближайшими или отдаленными осложнениями и изменениями в других органных системах.

 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Эксфолиативный дерматит является кожной реакцией, возникающей при воздействии лекарственного препарата или иного химического агента или же в ответ на предшествующее кожное или системное заболевание. Если не говорить о резком обострении ранее существовавшего дерматоза или о генерализованном воздействии контактного аллергена, механизмы, ответственные за ЭД, неизвестны. Однако было высказано предположение, что медикаментозный ЭД опосредован избыточным количеством сенсибилизированных лекарственными препаратами супрессорных цитотоксических Т-лимфоцитов и может представлять патологию иммунорегуляторных Т-клеток.


УДК 616–001.511

 

Льовкін О. А.


Інформація про автора:
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна


Резюме. У структурі травматизму 60–65 % випадків припадає на пошкодження кінцівок, серед яких 25–30 % становлять переломи верхніх кінцівок. Постраждалі з такими травмами потребують ефективної аналгезії, яка має бути швидкою та безпечною. Мета цього дослідження – провести аналіз ефективності блокади плечового сплетення з УЗ-візуалізацією. Проводили проспективний аналіз на основі вивчення даних 90 пацієнтів, які перебували на лікуванні у травматологічних відділеннях КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» та КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» м. Запоріжжя у 2016–2017 рр. Середній вік постраждалих становив 52,6 ± 9,1 років, 60 % досліджуваних – жінки. Усім пацієнтам проводилась УЗ-асистована ідентифікація плечового сплетення за допомогою УЗ-апарата Logiq E зі стандартним лінійним датчиком 12 МГц. На етапах дослідження в усіх постраждалих оцінювали показники гемодинаміки, рівня насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем. Статистичний аналіз даних передбачав методи описової статистики. У всіх процедурах статистичного аналізу критичний рівень значущості (р) дорівнював 0,05. Дані дослідження свідчать про відсутність статистично достовірних змін показників гемодинаміки та дихання на етапах дослідження. УЗ-асистована блокада плечового сплетення унеможливлювала виникнення життєво небезпечних ускладнень, але допускала появу «незначних» ускладнень.

Ключові слова: УЗ-асистована блокада плечового сплетення, травматизм, переломи верхніх кінцівок.

УДК 614.883

Куц О. С., Ревуха В. Д., Городь Я. В., Кондратюк Х. Я.

Інформація про авторів:
КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Луцьк, Україна


Резюме. Будь-який критичний стан передбачає порушення вітальних функцій і необхідність їх штучного заміщення, що, своєю чергою, зумовлює високі ризики при транспортуванні пацієнтів, особливо на великі відстані. Усі ризики поділяють на 4 категорії: пацієнтасоційовані, технікоасоційовані, персоналасоційовані (людський фактор) та організаційні. Необхідно вміти правильно організувати перевезення таких пацієнтів для мінімізування впливу на їхній загальний стан. У статті проаналізовано досвід тривалих міжгоспітальних перевезень пацієнтів у критичних станах КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Ключові слова: критичні стани, міжгоспітальне транспортування, інтенсивна терапія.


АКТУАЛЬНІСТЬ

Транспортування хворих у тяжкому стані – складна процедура, яка все частіше використовується в клінічній практиці. Нині вона трансформується з простого «перевезення» у високотехнологічний процес, який дозволяє наблизити спеціалізовану допомогу до пацієнта. Транспортування має бути науково продуманим і обґрунтованим, вдаватись до такої процедури потрібно, зважаючи на передові теоретичні й практичні знання, зокрема й на нові інноваційні технології. Рішення про транспортування пацієнта в критичному стані повинно бути прийнято на основі вивчення позитивних чинників і потенційного ризику цього заходу. Усі ризики поділяють на 4 категорії: пацієнтасоційовані, технікоасоційовані, персоналасоційовані (людський фактор) та організаційні [2]. Транспортування з однієї лікарні в іншу необхідне в тих випадках, коли потрібні людські, діагностичні й лікувальні ресурси, яких немає в першій лікарні.


УДК 616.127–005.8:616.124.3]–07

Теличко М. В., Пилипець Я. Д.


Інформація про авторів:
КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Львів, Україна


Резюме. У статті описано практичне використання аутоболюсного тесту для оцінювання стану пацієнта при проведенні інфузійної терапії під час лікування гострого інфаркту міокарда, проведення капнографії для оцінювання метаболічних та гемодинамічних порушень в організмі. Для оцінювання адекватності та безпечності інфузійної терапії при гострому інфаркті міокарда деякі спеціалісти рекомендують проведення болюсного тесту – швидкого введення 300–400 мл розчину з вислуховуванням легень, щоб виявити зміни, характерні для початку чи посилення набряку легень. Болюсне введення розчину можна тимчасово замінити аутоболюсом. При цьому аутоболюс швидший та абсолютно безпечний: у разі появи ознак гіперволемії достатньо опустити ноги та підняти головний кінець ліжка – і рідина повернеться. Аутоболюсний тест під моніторингом EtCO2 може слугувати безпечним, точним і об’єктивним тестом для підтвердження безпечності інфузійної терапії.

Ключові слова: інфаркт міокарда, серцева недостатність, інфузійна терапія, аутоболюсний тест, штучна вентиляція легень, СРАР, картографія.


ВСТУП

Інфаркт правого шлуночка (ПШ) може перебігати як ізольовано, так і на фоні інфаркту лівого шлуночка (ЛШ). У будь-якому разі критичним питанням є механізм порушення і корекції розладів гемодинаміки, оскільки при інфаркті ПШ вони є практично протилежними до інфаркту ЛШ. Істинний кардіогенний шок, що виник унаслідок інфаркту ЛШ, – єдиний вид шоку, при якому протипоказана інтенсивна інфузійна терапія (наявна відносна чи, рідше, абсолютна гіперволемія) і є основним показом до інотропної підтримки та CPAP (Constant Positive Airway Pressure, режим штучної вентиляції легень з постійним позитивним тиском). У разі ураження правих відділів декомпенсація відбувається за типом обструктивного шоку (діастолічна дисфункція ПШ перетворює його на «корок») і потребує чи не найагресивнішої інтенсивної терапії серед усіх видів шоку (в окремих випадках швидкі болюси доходять до 10 л інфузії), а невідповідна інотропна/вазопресивна підтримка може призвести до тотальної ішемії та фібриляції шлуночків, безпульсової електричної активності серця чи шлуночкової тахікардії [1, 2].


logo on blue
ТОВ "Професійні видання Східна Європа" Екстрена медицина: від науки до практики
emergency.in.ua © 2012 - 2018. Всі права захищені
Яндекс.Метрика
vk
facebook

 

Joomla inotur