Ukrainian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Vietnamese Welsh Yiddish

№ 3-09

Крилюк В. О. 1, Кузьмін В. Ю. 1, Гудима А. А. 2, Іванов В. І. 3

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

2ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

3ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Резюме. На тлі експериментальної тяжкої поєднаної травми вивчено вплив інфузійної терапії на цитотоксичність прооксидантних систем (малонового деальдегіду та дієнових кон’югатів) і активність антиоксидантної ланки ферментів (супероксиддисмутази та каталази) у тканині легень піддослідних тварин. Встановлено, що на фоні ранньої інфузійної терапії вже через 6 годин перебігу травматичного періоду відбувається зниження активності цих показників. Отримано кращі результати виживання тварин через 12 годин і зниження показників активності ферментів у тканині легень тварин, яким вводили препарат комбінованої інфузійної терапії (HAES-LX-5%).

Ключові слова: тяжка поєднана травма, малоновий деальдегід, дієнові кон’югати, каталаза, супероксиддисмутаза, експеримент.

Effect of infusion therapy to changes in enzyme level of lipid peroxidation and antioxidant defense in the lung tissue in severe combined trauma in experiment

Юрченко В. Д. 1, Курділь Н. В. 1, Падалка В. М. 1, Ворошилов К. Ф. 2

1ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

2Київське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Київ, Україна

Резюме. У статті проаналізовано кількість гострих отруєнь оксидом вуглецю та продуктами термоокислювальної деструкції за даними провідних країн світу. Проаналізовано тенденції кількості отруєнь, летальності та смертності під час гострих побутових і виробничих отруєнь оксидом вуглецю за період 1999–2012 рр. за даними токсикологічного центру Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Проведено статистику смертності від гострих отруєнь оксидом вуглецю за даними Київського обласного бюро судово-медичної експертизи за період 2006–2013 рр. Розглянуто сучасні підходи до застосування симптоматичної та антидотної терапії під час отруєнь оксидом вуглецю. Особлива увага приділена застосуванню Ацизолу в якості антидоту та засобу профілактики смертельних ускладнень за гострих отруєнь оксидом вуглецю та продуктами горіння.

Ключові слова: оксид вуглецю, гострі отруєння, Ацизол.

Carbon monoxide poisoning: current status of the problem, antidote therapy

Джейкобс П. Е.,

Грабінський А. Вашингтонський університет, м. Вашингтон, США

Переклад. Оригінал статті: Int J Crit Illn Inj Sci 2014;4:57-64

Резюме. Догоспітальне відновлення прохідності дихальних шляхів є ключовим компонентом навчання медпрацівників і залишається важливим завданням системи служби екстреної медичної допомоги (ЕМД) по всьому світу. Розвиток різних методів і приладів догоспітального відновлення прохідності дихальних шляхів відображає еволюцію догоспітального надання невідкладної медичної допомоги. Базовим навичкам першої допомоги для верхніх дихальних шляхів (серед яких штучна вентиляція легень з рота в рот, штучна вентиляція легень з рота в ніс або використання звичайних дихальних масок), які включені до програми з підтримки життєво важливих функцій, навчали населення протягом десятиліть.

Більше проміжних методів відновлення прохідності дихальних шляхів, включно зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ) за допомогою мішка Амбу й оральних і назальних дихальних апаратів, використовуються фахівцями з надання невідкладної допомоги. Більш передові методи відновлення прохідності дихальних шляхів, серед яких слід назвати використання ротоглоткових повітроводів (наприклад, ларингеальна маска (ЛМ), двоходова інтубаційна трубка, трубка King LT® та інші), як правило, зарезервовані для використання медпрацівниками вищого рівня, такими як фельдшери або лікарі. Так само як ендотрахеальна інтубація (ЕТІ), розміщення апаратів відновлення прохідності дихальних шляхів, капнографія та крікотиреотомія залишаються обов’язком фельдшерів, які пройшли навчання з використання інтубаційних трубок, або лікарів. В останні роки досягнення в області відеоларингоскопії (ВЛ) і поліпшення ротоглоткових повітроводів показали потенціал змін або покращень традиційних підходів до догоспітального відновлення прохідності дихальних шляхів. У багатьох європейських країнах лікарі ЕМД змушені працювати в надзвичайних обставинах, що загрожують життю. Більшість систем ЕМД у США використовують нелікарняний персонал для догоспітального відновлення прохідності дихальних шляхів. Однією вкрай важливою відмінністю між двома моделями ЕМД є те, що обсяг практики ЕМД франко-німецької моделі значно обмежений у порівнянні з американською моделлю догоспітального лікування.

Більшість процедур виконуються виключно лікарями, за винятком надзвичайних обставин, коли немає жодного доступного лікаря для лікування пацієнта на місці. У європейській моделі лікар ЕМД виконує необхідні процедури. Обидва підходи покладаються на якісну освіту, високу кваліфікацію навчання та повторну сертифікацію з метою забезпечення передових медпрацівників ЕМД необхідними навичками для того, щоб уникнути небезпечних для життя ускладнень від втрати прохідності дихальних шляхів.

Ключові слова: дихальні шляхи, анестезіологія, надзвичайна ситуація, менеджмент, догоспітальний.

Advances in prehospital airway management


logo on blue
ТОВ "Професійні видання Східна Європа" Екстрена медицина: від науки до практики
emergency.in.ua © 2012 - 2017. Всі права захищені
Яндекс.Метрика
vk
facebook

 

Joomla inotur