Ukrainian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Vietnamese Welsh Yiddish


УДК 616–001/–009.–616.3
https://doi.org/10.30702/em:sp.2018.10.029s1

Кузьмінський І. В.


ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна


РЕЗЮМЕ

Мета дослідження. З’ясувати роль глутатіонової ланки ферментативної антиоксидантної системи в патогенезі закритої травми органів черевної порожнини, обтяженої гіповолемічним шоком та реперфузією кінцівок.

Матеріали та методи. Експеримент провели на 80 нелінійних щурах-самцях з масою 190– 220 г. Усіх тварин розділили на групи: контрольну і 3 дослідних (по 8 тварин у кожній групі).

У тварин першої дослідної групи (ГД-1) під тіопентало-натрієвим знеболюванням (40 мг/кг-1) проксимально на ліві лапки з метою формування ішемічних змін накладали кровоспинний джгут терміном на 120 хв. Як джгут застосовували еластичну смужку джгута SWAT-T (США) завширшки 10 мм. Джгут затягували відповідно до нанесеного на ньому індикатора ефективного тиску.

У другій дослідній групі (ГД-2) було змодельовано поєднану травму органів черевної порожнини (нанесення двох ударів в область черевної порожнини за допомогою спеціального пристрою) та крововтрату, яка досягалась шляхом виконання операційного доступу і пересікання стегнових судин в об’ємі від 20 до 22 % об’єму циркулюючої крові тварини протягом 1 хвилини (гостра крововтрата), після чого кровотечу зупиняли шляхом перев’язування судин.

У третій дослідній групі (ГД-3) моделювали поєднану травму органів черевної порожнини та ішемічно-реперфузійний синдром відповідно до методик, описаних вище.

У гомогенатах печінки визначали рівень глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази. Неферментативну ланку антиоксидантного захисту оцінювали за вмістом SH-груп у тканині печінки та церулоплазміну в плазмі крові.

Вірогідність відмінностей між контрольною та дослідними групами оцінювали з використанням непараметричного критерію Манна – Уїтні.

Отриманий результат та їх обговорення. В експерименті визначено, що реперфузія кінцівки призводила до тривалого зменшенням рівня як глутатіонпероксидази, так і глутатіонредуктази. Також спостерігали закономірне зниження рівня SH-груп із незначним відновленням до кінця спостереження. Також виявлено зростання рівня церулоплазміну в сироватці крові. Наші дослідження довели, що реперфузія кінцівок може потенціювати розвитку системних змін у поєднанні з тяжкою травмою. Так, у піддослідних тварин із травмою органів черевної порожнини та гіповолемічним шоком реперфузія спричиняла значні та тривалі системні зміни: через 7 діб показник глутатіонредуктази на 62,8 % був менше від контрольних (р < 0,001), глутатіонпероксидази – на 70,7 % (р < 0,001), SH-груп – на 89,8 % (р < 0,001) з одночасним значним збільшенням показника церулоплазміну на 304,7 % більше від показників КГ (р < 0,001). Фактично були виявлені зміни, які свідчили про розвиток системної запальної відповіді. З практичної точки зору зазначені дослідження вказують на необхідність внесення корекції під час проведення лікування в постраждалих із тяжкою травмою та одночасною наявністю реперфузійного синдрому.

Ключові слова: реперфузія, експеримент, джгут, глутатіонпероксидазна система.


logo on blue
ТОВ "Професійні видання Східна Європа" Екстрена медицина: від науки до практики
emergency.in.ua © 2012 - 2019. Всі права захищені
Яндекс.Метрика
vk
facebook

 

Joomla inotur