Ukrainian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Vietnamese Welsh Yiddish

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року № 500

На виконання частини четвертої статті 4, абзацу восьмого частини другої статті 6, частини п’ятої і шостої статті 8, частини третьої статті 10, абзацу шостого частини четвертої статті 11, абзацу другого частини четвертої статті 16 Закону України “Про екстрену медичну допомогу” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про екстрену медичну допомогу” схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 10 вересня 2012 року (протокол № 69),

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року №500 “Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України” (далі - Наказ) такі зміни:

1.1 Пункт 1. наказу викласти у такій редакції:

“1. Затвердити:

1.1. Примірне положення про пункт постійного базування екстреної (швидкої) медичної допомоги (додається).

1.2. Примірне положення про головного лікаря станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.3. Примірне положення про заступника головного лікаря станції швидкої медичної допомоги з медичної роботи (додається).

1.4. Опис зовнішнього вигляду обмундирування працівників екстреної (швидкої) медичної допомоги (додається).

1.5. Примірне положення про заступника головного лікаря станції швидкої медичної допомоги з організаційно-методичної роботи (додається).

1.6. Примірне положення про заступника головного лікаря станції швидкої медичної допомоги з технічних питань (додається).

1.7. Примірне положення про головного фельдшера станції швидкої та невідкладної медичної допомоги (додається).

1.8. Примірне положення про підстанцію (відділення) швидкої медичної допомоги (додається).

1.9. Примірне положення про завідувача підстанції (відділення) швидкої медичної допомоги (додається).

1.10. Примірне положення про старшого фельдшера (сестру медичну) підстанції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги (додається).

1.11. Примірний перелік оснащення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (додається).

1.12. Примірне положення про лікаря станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги (додається).

1.13. Примірне положення про фельдшера (сестру медичну) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги (додається).

1.14. Примірне положення про водія виїзної бригади швидкої медичної допомоги (додається).

1.15. Примірний перелік оснащення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (додається).

1.16. Примірне положення про старшого чергового медичного працівника станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.17. Примірне положення про фельдшера (сестру медичну) по прийому викликів і передачі їх виїзним бригадам станції швидкої медичної допомоги диспетчера (додається).

1.18. Примірне положення про старшого лікаря станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги (додається).

1.19. Примірне положення про відділ госпіталізації станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.20. Примірні штатні нормативи відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (додається).

1.21. Примірне положення про пункт поповнення виїзних бригад швидкої медичної допомоги (додається).

1.22. Примірне положення про пункт тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги (додається).

1.23. Примірне положення про інформаційно-аналітичний відділ станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.24. Примірне положення про автоматизовану інформаційно-диспетчерську службу “Швидка медична допомога – 103” як складову Державної служби порятунку (112) – (АСУ АІДС ШМД – 103) та (ДСП – 112) (додається).

1.25. Примірне положення про відділ експлуатації автоматизованої системи управління станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.26. Примірне положення про начальника відділу експлуатації автоматизованої системи управління станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.27. Примірне положення про аптечне відділення станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.28. Примірне положення про централізоване стерилізаційне відділення станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.29. Примірне положення про дезінфектора станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.30. Примірне положення про відділ зв’язку станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.31. Примірне положення про консультативний телеметричний центр станції швидкої медичної допомоги (додається).

1.32. Примірний табель обмундирування працівників швидкої та невідкладної медичної допомоги (додається).

1.33. Примірний перелік оснащення бригади швидкої медичної допомоги (додається).

1.34. Примірне положення про пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).

1.35. Примірне положення про завідувача пунктом (відділенням) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).

1.36. Примірне положення про сестру медичну старшу пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).

1.37. Примірне положення про фельдшера (сестру медичну) - диспетчера пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).

1.38. Примірне положення про лікаря пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого населення (додається).

1.39. Примірне положення про лікаря-педіатра пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дитячого населення (додається).

1.40. Примірне положення про сестру медичну (фельдшера) пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).

1.41. Примірне положення про молодшу медичну сестру пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).

1.42. Примірний перелік оснащення пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).

1.43. Примірний перелік оснащення бригади пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого населення (додається).

1.44. Примірний перелік оснащення бригади пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дитячого населення (додається).

1.45. Форма журналу запису звертань по невідкладну медичну допомогу (додається).

1.46. Перелік форм первинної облікової та іншої документації пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).

1.47. Примірний зразок бланку направлення/ордер на екстрену/планову госпіталізацію пацієнтів для амбулаторно-поліклінічних закладів (додається).

1.48. Примірний перелік оснащення підрозділів системи екстреної (невідкладної) медичної допомоги та їх структурних одиниць (додається).

1.49. Примірне положення про оперативно-диспетчерську службу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (додається).

1.50. Норматив навантаження диспетчерів оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги з розрахунку 1 цілодобовий пост в оперативно-диспетчерській службі екстреної медичної допомоги на 30 тисяч звернень на рік.”

1.2. Слова “швидкої медичної допомоги” у всіх відмінках по тексту Наказу та нормативно-правових актах, затверджених цим Наказом замінити словами “екстреної (швидкої) медичної допомоги”.

2. Унести до Примірного положення про головного лікаря станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року № 500 такі зміни:

2.1. Пункти 1.1.-1.4. викласти у такій редакції:

“1.1. Головний лікар станції екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - Головний лікар) - керівник, що здійснює управління видами діяльності станції екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - Станції), що покладені на неї статутними або засновчими документами центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр).

1.2. Головний лікар забезпечує взаємодію і координацію діяльності всіх функціонально-структурних підрозділів Станції щодо виконання нею поставлених завдань та функцій, забезпечення населення території обслуговування своєчасною екстреною медичною допомогою на догоспітальному етапі у встановленому обсязі.

Призначається з числа кваліфікованих лікарів, які мають спеціалізацію з медицини невідкладних станів, має практичний досвід лікувальної та організаційної роботи у закладах швидкої медичної допомоги, має кваліфікаційну категорію за даною спеціальністю, стаж роботи за фахом не менше 5 років. Призначається та звільняється директором Центру за погодженням із територіальним органом управління охорони здоров’я.

1.3. Головний лікар підпорядковується директору Центру, територіальному органу управління охорони здоров’я. Розпорядження Головного лікаря є обов’язковими до виконання усіма працівниками Станції. З цією метою він має у своєму підпорядкуванні апарат управління, який створюється у відповідності до штатних нормативів та фактичної потреби. Головний лікар одночасно може бути заступником директора Центру з питань організації надання екстреної медичної допомоги та діяти на підставі та у межах функціональних повноважень, встановлених для керівників Центру.

1.4. У своїй роботі Головний лікар керується чинним законодавством України, нормативними документами Центру та розпорядженнями його директора, рішеннями та розпорядженнями органів місцевої виконавчої влади, директивними і нормативними документами Міністерства охорони здоров’я, Статутом Станції та цим Положенням.”

2.2. Пункт 4.10. викласти у такій редакції:

“4.10. Приймати та звільняти з роботи працівників Станції згідно з чинним законодавством, якщо це передбачено статутними, засновчими або нормативними документами Центру.”

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

В.о. Міністра                                                                                                          О. Толстанов

 

 

Додатки

Додати коментар


Захисний код
Оновити


logo on blue
ТОВ "Професійні видання Східна Європа" Екстрена медицина: від науки до практики
emergency.in.ua © 2012 - 2017. Всі права захищені
Яндекс.Метрика
vk
facebook

 

Joomla inotur